Python random.randint ile Sayı Tahmin Oyunu

Python ile basit bir sayı tahmin oyunu yapalım. Bunun için öncelikle “random” ve “time” modüllerini çağırıyoruz. “random.randint” fonksiyonu sayesinde bilgisayar seçtiğimiz sayı aralığında rastgele bir sayı seçecek ve bunu tahmin etmeye çalışacağız. Söylediğimiz sayıya göre oyun bize daha yüksek veya daha düşük bir sayı seçmemizi belirtecek. Her tahmin arasında biraz beklemek için “time.sleep”  fonksiyonunu kullanacağız. Altı adet tahmin etmek hakkımız var ve eğer tahmin hakkımız tükenirse veya sayıyı tahmin edersek oyun bitecek. Kodlar şu şekildedir:

Örnek çıktı ise şu şekildedir: