mime-type Etiketine sahip yazılar.
Haz
2
2011

IIS üzerinde Silverlight Application Mime Type Ayarları

IIS üzerinde Silverlight uygulamalarını çalıştırabilmek için MIME TYPE ayarlarının yapılması gerekmektedir.  Bunun için aşağıda yer alan kodları addmime.vbs olarak kaydedin

[box type=”info”]

Const ADS_PROPERTY_UPDATE = 2

if WScript.Arguments.Count < 2 then

WScript.Echo “Kullanım: ” + WScript.ScriptName + ” mimetype uzantısı”

WScript.Quit

end if

Set MimeMapObj = GetObject(“IIS://LocalHost/MimeMap”)

aMimeMap = MimeMapObj.GetEx(“MimeMap”)

i = UBound(aMimeMap) + 1

Redim Preserve aMimeMap(i)

Set aMimeMap(i) = CreateObject(“MimeMap”)

aMimeMap(i).Extension = WScript.Arguments(0)

aMimeMap(i).MimeType = WScript.Arguments(1)

MimeMapObj.PutEx ADS_PROPERTY_UPDATE, “MimeMap”, aMimeMap

MimeMapObj.SetInfo

WScript.Echo “MimeMap eklendi: “

WScript.Echo ”    Uzantı: ” + WScript.Arguments(0)

WScript.Echo ”    Tip:      ” + WScript.Arguments(1)

[/box]

kaydetmiş olduğunuz bu dosyanın bulunduğu klasörde yine aşağıdaki kodları kullanarak mimetype.cmd isimli bir dosya oluşturun.

[box]

addmime.vbs .xbap application/x-ms-xbap

addmime.vbs .xaml  application/xaml+xml

addmime.vbs .xaml  application/xaml+xml

iisreset

[/box]

ve mimetype.cmd dosyanıza çift tıklayarak çalıştırın.

Bu sayede IIS üzerine Silverlight tarafından kullanılan mime type ayarlarınızı ekleyebilir ve web sunucunuzu restart yaparak ayarların hizmete alınmasını sağlayabilirsiniz.

TeamViewer ile İnternet üzerinden Uzaktan Erişim ve Destek Sekercioglu.eu Uzaktan Yardım
Ammyy Uzaktan Yardım
WinRAR
WEBMAIL Google PageRank Checker
Twitterda Takip Edin! Twitterda Takip Edin!
Twitter

Üye Paneli

Son Yazılar

Kategoriler

Son Yorumlar