Sıralama algoritması Etiketine sahip yazılar.
Oca
12
2009

Visual Basic ile sayı sıralama

Az önce basit bir sayı sıralama programcığı gerekti, işte kodlar;

Dim sayilar(100)
Randomize Timer
veri_sayisi = 10

For a = 1 To veri_sayisi
sayilar(a) = Int(Rnd * 100) + 1
Next a

For a = 1 To veri_sayisi
For b = a To veri_sayisi
If sayilar(a) < sayilar(b) Then
tmp = sayilar(a)
sayilar(a) = sayilar(b)
sayilar(b) = tmp
End If
Next b
Next a
Cls
‘ Büyükten Küçüğe Sırala
For q = 1 To veri_sayisi
Debug.Print sayilar(q)
Next

‘ En büyük 2. sayı = sayilar(2)
‘ En küçük 2. sayı = sayilar(q-1)

işte bu kadar önce tüm dizi içersindeki alana rastgele tamsayılar yerleştiriliyor, sonra ikili döngü içersinde büyük küçük sayılar yer değiştiriliyor (Quickbasic de yazanlar bilir SWAP komutu vardı). Yer değişimi bitince de tüm sayılar debug alanında yazılıyor.

Eğer istenirse sıralamadaki N sırasındaki bir sayı rahatça görülebiliyor

TeamViewer ile İnternet üzerinden Uzaktan Erişim ve Destek Sekercioglu.eu Uzaktan Yardım
Ammyy Uzaktan Yardım
WinRAR
WEBMAIL Google PageRank Checker
Twitterda Takip Edin! Twitterda Takip Edin!
Twitter

Üye Paneli

Son Yazılar

Kategoriler

Son Yorumlar