Çocukların Cep Telefonu Kullanması Endişeye Yol Açıyor

Son zamanlarda bir biri ardına piyasaya çıkan ve çocuklara yönelik geliştirilen cep telefonları yoğun ilgiyle beraber endişeye de neden oluyor.

Çocukların sosyalleşmelerine ve teknolojiyle tanışmalarına aracılık eden özel tasarım cep telefonları, hem hükümetlerin hem de ebeveynlerin bir takım endişelerini de beraberinde getiriyor. Hemen her kablosuz ve mobil uygulama ile kullanıcı ekranlarına taşınan istenmeyen posta ve reklamlara içerik olarak uygun olmayan yayınların da eklenmesi ve bunların kontrolünün kolay yapılamıyor olması sanal olmaktan öte fiili riskler içeriyor.

Cep telefonu kullanıcı yaşının 6’ya kadar düştüğü günümüzde, çocuk kullanıcı kitlesinin başta ABD ve Avrupa olmak üzere hızla artıyor olması teknolojiyi yeterince hızlı kovalayamayan kanun yapıcılar için bir baskı unsuru oluşturuyor. Bunda, önümüzdeki 2 yıl içerisinde sadece ABD’de 31 milyona ulaşacağı varsayılan çocuk kullanıcı sayısının kontrol ve güvenliğinin sağlanabilmesindeki zorluk etkili oluyor.

Mobil sektörün 8-12 yaş arası çocukları hedef kitle seçtiği 2006 yılından sonra, bu pazarda yaşanan hareketlilik ve hedef yaşın daha da küçülebileceği yönündeki beklentiler çok farklı tepkileri de beraberinde getirdi. Örneğin, İspanyol menşei MO1 telefonları, piyasaya çıkar çıkmaz bazı anne-babaların tepkisiyle karşılaştı. Avrupa’nın bazı başkentlerinde ebeveynler, hükümete giderek bu cihazların satışının durdurulmasını isterlerken, Fransa’da, Sağlık Bakanlığı, yayımladığı duyuru ile çocukların aşırı telefon kullanmaları nedeniyle karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına dikkati çekti.

Fransa Sağlık Bakanı Roselyne Bachelot, geçtiğimiz Ocak ayında yayımlanan duyurusunun ardından, kendisiyle yapılan bir röportajda, küçücük çocukların telefon taşımalarını gerektiren şeyin ne olduğunu anlayamadığını söylemesi dikkat çekmişti.

Cep telefonu kullanımının çocuklar üzerindeki etkilerini en çok araştıran ülkelerin başında İngiltere geliyor. Hem devlet, hem de telekomünikasyon şirketlerince de desteklenen araştırmaların farklı bir boyutunu da Danimarka, İsveç, Norveç ve İsviçre’de sürdürülen beyinde tümör oluşumuna neden olup-olmadığının saptanması yönündeki araştırmalar teşkil ediyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin, kendisinden istediği bir araştırma çerçevesinde Ulusal Araştırma Konseyi’nin Ocak ayında sunduğu bir rapor, cep telefonu kullanan hamileler ile çocuklar üzerinde ileri düzeyde araştırmaların yapılması gerektiğini ortaya koydu.

Her geçen gün artan cep telefonu kullanımının çocuklar arasında da bir modaya dönüştüğü, oyuncak bebek ve oyuncak arabalarla yer değiştirdiği, Eurobarometer’in yaptığı AB üyesi ülkelerde yaşayan 9 yaş üzeri hemen her çocuğun cep telefonu sahibi olduğu araştırma sonucuyla da doğrulanmış oldu.

Avrupalı bilim adamları, 7 yıldan beri 13 ülkede sürdürdükleri cep telefonu kullanımının doğurduğu sakıncaların tespitine ilişkin test ve çalışmaları bu yıl içerisinde dünya kamuoyuyla paylaşacaklar. Araştırma sonucunun daha ileri test ve araştırmaların gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların yaratılmasında etkili olacağı sanılıyor.

Loading