Microsoft Sql Server üzerinde Database isim değiştirme, Error: 5030 Mesajının Çözümü

MS SQLMicrosoft SQL server üzerinde database ismini değiştirmek istediğimizde sunucu Error: 5030 hatasını döndürüyorsa bunun pratik olarak çözümü için ilgili veritabanının single_user ayarının yapılması gerekir. Aşağıdaki script ile pratik olarak veritabanınızın ayarlarını yapabilir ve ismini değiştirebilirsiniz.

Alter database VeriTabani set single_user with rollback immediate 
exec sp_renamedb 'VeriTabani','VeriTabani_Yedek' 
Alter database VeriTabani_Yedek set multi_user with rollback immediate

 

Loading