Oracle veritabanı üzerinde 2 ayrı kolonu kombine etmek (Birleştirmek)

Söz gelimi DENEME tablomuzda AD,Soyad,Telefon,Sehir gibi 4 farklı alanınız olsun ve siz sorgu sonucunda AD ile Soyad alanlarını aralarında bir karakter boşluk olacak şekilde görmek istiyorsunuz.

O zaman yapmanız gereken;

Select (AD || ‘ ‘ || Soyad) As Adsoyad,Telefon, Sehir from DENEME

şeklinde bir sql cümleciği yazmak olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken diğer SQL veritabanlarındaki gibi iki kolon arasında + işareti kullanılmıyor olmasıdır.

Peki diyelim ki bir telefon tablonuz var ve buraya bilgiler kayıt edilirken şehir kodu yazılmamış ancak bu değerlerde tablo üzerinde 000 olarak kayıt edilmiş o zaman da şöyle bir sorgu cümleciği ile tüm kayıtlarınızın başına (ilk 3 karakteri 000 olanların yerine) il kodumuz olan 362 yazdıralım;

Update telefon set numara=’362′ || substr(numara,4,7) where substr(numara,1,3)=’000′

gördüğünüz gibi TELEFON tablomuzda numara kolonumuzun eğer ilk ÜÇ (3) karakteri 000 ise bu satırlardaki telefon numarasının başına 362 koymasını ve yine aynı kolonun 4. karakterinden 7 karakter alarak 362 nin peşine eklemek sureti ile alanımızı güncelleştirmesini istedik.

Burada belirtilen kombine işlemi sadece bir örnektir, isteğe bağlı olarak çok sayıda yazım şekilleri de üretilebilinir.

Loading