SQL PROCEDURE MACERASI -2

Peki ama ya aynı kayıttan sistemde mevcutsa? O zaman bu eklemeler mükerrer olmaz mı? Doğrusu bunu da düşünmek lazım ve buna göre

kodlamamızı biraz daha geliştirelim.
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
— =============================================
— Author:        Burak SEKERCIOGLU
— Create date: 12/05/2011
— Description:   SP TEST-2
— =============================================
CREATE PROCEDURE sp_test (@kod1 int, @kod2 int)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
if @kod1=1
begin
if not exist (select * from test_tablomuz Where alan1=@kod1 and alan2=@kod2)
begin
Insert into test_tablomuz (alan1,alan2) values (@kod1,@kod2)
End
end
if @kod1=2
begin
if not exist (select * from test_tablomuz2 Where alan1=@kod1 and alan2=@kod2)
begin
Insert into test_tablomuz2 (alan1,alan2) values (@kod1,@kod2)
end
end
END
GO

Evet, sanırım oldu. Test_tablomuz ve test_tablomuz2 tabloları mevcut veriye göre kontrol ediliyor, eğer tabloda aynı veriden yoksa

yeni kayıt oluşturuluyor Aksi halde de kayıt gerçekleşmiyor.

Bak aklıma bir şey daha geldi. “Kullanıcı aynı kayıttan olup olmadığını nasıl anlayabilir?”

Devamı SQL Procedure Macerası -3

Loading