SQL PROCEDURE MACERASI -4

Peki… Ya biz bu sistemi SQL Server üzerinde çalıştırmak isteseydik? Orada geri dönen @hatakod yerine görsel olarak bir hata mesajı

görüntülememiz daha güzel olmaz mıydı?

Haydi, yazalım o zaman 🙂

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
— =============================================
— Author:        Burak SEKERCIOGLU
— Create date: 12/05/2011
— Description:   SP TEST-4
— =============================================
CREATE PROCEDURE sp_test (@kod1 int, @kod2 int)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
if @kod1=1
begin
if not exist (select * from test_tablomuz Where alan1=@kod1 and alan2=@kod2)
begin
Insert into test_tablomuz (alan1,alan2) values (@kod1,@kod2)
End
Else
Begin
<strong>Print ‘TEST_TABLOMUZ tablosunda aynı kayıt var’</strong>
End
end
if @kod1=2
begin
if not exist (select * from test_tablomuz2 Where alan1=@kod1 and alan2=@kod2)
begin
Insert into test_tablomuz2 (alan1,alan2) values (@kod1,@kod2)
end
Else
Begin
<strong>Print ‘TEST_TABLOMUZ2 tablosunda aynı kayıt var’</strong>
End
end
END
GO

Gördüğünüz gibi PRINT fonksiyonu ile prosedür sonucumuzu ekrana yazdırabildik.

Stored Procedure sadece bu kadar mı? Elbette hayır, program yazarken sizin de başınıza gelmiştir. İçiçe döngüsel yapılar… Birinden alınan kayıt verisinin diğer bir tabloya ID verisi olarak kayıt edilmesi vs. vs.

Devamı Stored Procedure Macerası -5

Loading