Süper Sicim Teorisi ve 10. Boyut

Şimdiye kadar okullarımızda okutulan matematik ve fizik derslerinde hep 3 boyutu öğrendik ve 4. boyut olarak da 3 boyutlu maddelerin zaman içinde salınması olarak açıklandı. Peki ama ya sonrası?

0: nokta her şeyin temelidir.
1: iki nokta birbirine bir çizgi ile bağlanır.
2: iki çizgi birbirini kestiğinde ikinci boyut gerekir.
3: bu iki çizgiyi katlayıp, uçlarını birbirine değdirmek isterseniz üçüncü boyuta çıkarsınız.
4: bu uzayın zamandaki evrimini tarif etmek için dört boyut lâzım…
5: zamanda olası iki hattan (çizgiden) bahsettiğinizde beş…
6: olası iki hattı katlayıp uçlarını birleştirmek istediğinizde altı…
7: bu olası evrenler arasında bir süreklilik (çizgi) tanımlarsanız yedi…
8: bu süreklilikler farklı olası yollar (çizgiler) izleyebiliyorsa sekiz…
9: bu yolların uçlarını katlayıp bir araya getirmek için dokuz…
10: işte tüm bu uzayların içinde bulunduğu uzayı tarif etmek için de on boyuta ihtiyacınız olur!

Aşağıdaki videoda bu boyutları çeşitli ilustrasyonlarla anlatımını izleyebilirsiniz.

Kısaca; Diğer boyutlar, yuvarlanmış küçük küreler şeklinde uzay-zamanın bütün noktalarında yer alıyor

 

Loading