Asp.Net ile Resim Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

Uzun bir aradan sonra yine merhaba,

Asp.net üzerinde resim boyutlandırma yapabilmek için google ile arama yaptığımızda bir çok site ile karşılaşabilirsiniz, bunlarda yer alan kodları denediğinizde ise sorun yaşamanız muhtemeldir ki bende bu sıkıntıları zamanında yaşadım 🙂

Ancak aşağıda anlattığım şekilde yapacağınız kodlama ile sitenizde yer alan resmin yatay /dikey durumda olup olmadığını görebilir ve tüm ölçeklendirmelerinizi buna göre yapabilirsiniz. Ya da resim boyutlandırmasını aynı resim üzerinde yapabildiğiniz gibi Thumbnail gösterimler için küçültülmüş resimleri farklı isimde de kayıt edebilirsiniz.

Öncelikle sayfamıza

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging

ile referanslarımızı ekliyoruz. Ardından aşağıdaki kodları yazıyoruz.

Private Sub boyutlandir(dosya As String, tmb As String, genislik As Short, yukseklik As Short)

    Dim objImage, objThumbnail As System.Drawing.Image

    objImage = Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath("~\MyFiles") & "\resim\" & dosya)

    Dim ebatlar As Size = New Size(objImage.Width, objImage.Height)

    If objImage.Width > objImage.Height Then 'Resim Yatay
      Dim oran As Double = CDbl(objImage.Width) / CDbl(objImage.Height)
      ebatlar.Width = genislik
      ebatlar.Height = CInt(CDbl(genislik / oran))
    Else
      Dim oran As Double = CDbl(objImage.Height) / CDbl(objImage.Width)
      ebatlar.Height = yukseklik
      ebatlar.Width = CInt(CDbl(yukseklik / oran))
    End If

    objThumbnail = objImage.GetThumbnailImage(ebatlar.Width, ebatlar.Height, Nothing, System.IntPtr.Zero)
    objImage.Dispose()
    If tmb = "" Then
      objThumbnail.Save(Server.MapPath("~\MyFiles") & "\resim\" & dosya)
    Else
      objThumbnail.Save(Server.MapPath("~\MyFiles") & "\resim\" & tmb)
    End If

    objThumbnail.Dispose()

  End Sub

 

 

Loading