Etkileşim (crosstalk)

Unshielded twisted pair (utp) kablo içinde bulunan 4 tel çiftinden akan sinyallerin birbirini etkilemesidir. Etkileşimin mümkün olduğunca az olması istenir CAT6 kablolamalarda etkileşim değeri CAT5 ve CAT5e sistemlerine göre çok daha azdır. Zayıflama değerini etkileşim değerine oranı (ACR-Attenuation-to-crosstalk ration) kablonun üzerinden geçen sinyal iletilen datanın içeriğine göre farklı frekanslarda olabilmektedir. Frekans yükseldikçe datanın geçebileceği alan frekans ekseninde gösterildiğinde daralmaktadır.

Loading