Foundation Expression Blend 2 Building Applications in WPF and Silverlight

Microsoft Visual Studio 2008 ve Silverlight ile zengin web içeriklerinin geliştirilmesi hakkında geniş bilgi veren güzel bir kaynak.

Download Here

Password: knowfree.net

Loading