Hızlı mesajlaşma işte verimliliği arttırıyor

Hızlı mesajlaşma yazılımlarının, iş hayatında verimliliği artırdığı ortaya çıktı.

Hızlı mesajlaşma yazılımlarını kullanan ve arkadaşlarıyla ‘chat’ yapan, yani sohbet edenlerin genelde boş yere vakit harcadığı ve zamanını öldürdüğü düşünülür. Hatta çoğu iş yerinde bu nedenle hızlı mesajlaşma yazılımlarını kullanmak yasaklanmıştır.

Ancak California ve Ohio Devlet Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırma, hızlı mesajlaşmanın iş verimliliğini düşürmesi bir yana, tam tersine iş verimliliğine olumlu katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Journal of Computer Mediated Communication‘da yayınlanan ve haftada en az 30 saat çalışan 912 çalışan arasında yapılan araştırmanın sonuçları gerçekten çarpıcı: Hızlı mesajlaşma yazılımını kullananların büyük bir kısmı işten kaytarmak için bu yazılımları kullanmıyor. Sadece IM (Instant Messaging) yani hızlı mesajlaşma sistemi sayesinde daha hızlı düşünmek, karar vermek ve hareket etmek öğreniliyor. Ayrıca Messenger tarzı yazılımların bazı sorulara daha hızlı cevap bulmayı da sağladığının altı çizilen araştırmada, tüm bu etkenlerin verimliliği göreceli olarak artırdığını ortaya koyuyor.

Loading