Golang ile Slice kullanımı

GoLangGOlang ile bir array tanımladığımızda bu array yapısının uzunluğu belli olur ve kapasitesinin dışında bir indise veri eklemek istediğimizde ise programımız hata verir.

Bu durumlarda yapılması gereken append metodu ile oluşturduğumuz slice yapısına ekleme yapmaktır.

import "fmt"

func AppendSlice() {
	isimler := make([]string, 3) //3 elemanlı dizi oluşturduk
	fmt.Println(isimler)
	isimler[0] = "Burak"
	isimler[1] = "Ata"
	isimler[2] = "Ada"
        //isimler[3] ="Bilgi" ifadesi hata verir bunun yerine
	/*Yeni bir eleman eklerken APPEND kullanılır.*/
	isimler = append(isimler, "Tuba")
	fmt.Println(isimler)
	fmt.Println(len(isimler))
}
func CopySlice() {
	sehirler := []string{"Samsun", "İstanbul", "Ankara", "İzmir"}
	fmt.Println(sehirler)
	SehirlerKopya := make([]string, len(sehirler))
	fmt.Println(SehirlerKopya)
	copy(SehirlerKopya, sehirler)
	sehirler = append(sehirler, "Rize")
	fmt.Println(sehirler)
	fmt.Println(SehirlerKopya)

	fmt.Println(sehirler[1:])  //1. indisden sonuna kadar yazdır
	fmt.Println(sehirler[1:3]) //1-3. indis arasını yazdır
	fmt.Println(sehirler[:2])  //2. indise kadar yazdır

}

Loading