Golang ile Variadic Fonksiyonlar

GoLang
Golang dilinde bir fonksiyona gelen değişkenlerde yer alan verilerin miktarı bilinmiyorsa VARIADIC fonksiyonlar kullanılır.

Bu yapıda fonksiyonumuzu tanımlarken değişken isminden sonra … (üç nokta yanyana) eklenir ve bu sayede gelecek olan veri miktarının ucunun açık olduğu belirtilmiş olur.

import "fmt"

func ToplaVariadic(sayilar ...int) int {

	toplam := 0
	for i := 0; i < len(sayilar); i++ {
		toplam = toplam + sayilar[i]

	}
	return toplam
}
func Variadic() {
	t := ToplaVariadic(5, 3, 65, 32, 54, 76, 3, 12, 54, 76, 76, 23)
	fmt.Printf("Toplam : %v\n", t)

}

Variadic metodumuzu çalıştırdığımızda

t: = ToplaVariadic(5, 3, 65, 32, 54, 76, 3, 12, 54, 76, 76, 23)

ile ToplaVariadic fonksiyonuna gönderilen 12 adet sayının toplamı alınarak sonucu int tipinde döndürülmüş olur.

Ekran çıktımızda şu şekilde oluşur.

Toplam : 479

Şayet bu fonksiyonumuza bir dizi tanımını parametre olarak göndermek isteseydik o zaman da parantez içinde kullanacağımız girdi parametremizin peşine … kullanmamız gerekirdi.

sayilar := []int{5, 3, 65, 32, 7887, 54, 76, 3, 12, 54, 76, 76, 23}
	fmt.Printf("Toplam : %v\n", ToplaVariadic(sayilar...))

Öğrendikçe akıl defterimize not almaya devam ediyoruz.

 

Loading