Kök Sertifikaları Nedir?

Kök Sertifika, Sertifika Mercii’nin kendi dijital sertifikasıdır. Bu sertifikanın anonim anahtarı sertifika mercii’nin imzasının doğrulamak için kullanılır. Ona bağlı özel anahtar ile de Sertifika Mercii hazırlanan bütün sertifikaları imzalar.
Kök Sertifika anonim anahtar ile sertifika mercii’nin birbirine bağlı olduğunu kanıtlar. Kök sertifikayı yükleyerek kullanıcı, Sertifika Mercii’ne güvendiğini kabul eder.
NOT: GlobalSign hem kendinden imzalı hem de kendinden imzalı olmayan sertifikaya sahiptir, çünkü aşağıdaki zincirlemeyi kullanmaktadır :

  • ÜST Kök –> kendinden imzalı
  • Ana Kökler –> ÜST kök tarafından imzalanmış
  • Ast Kökler (= uygulama anahtarları) : ana kökler tarafından imzalanmış

Loading