Kuvvetli ve Zayıf Akım

Sistemin sorunsuz ve sürekli çalışması için, iletim oranının güvenilir bir şekilde kurulması ve işletilmesi gerekir. Bir binanın kablolama yapısına bakıldığında,genellikle kuvetli ve zayıf akımların yan yana bulunduğu görülmektedir.

Bu durum, eğer belli noktalara dikkat edilmez ise SVG sisteminde parazitlere neden olabilir. Bu yüzden kuvetli ve zayıf akımlar içi kullanılan kabloların fiziksel olarak ayrımı ile ilgili olan standart maddelerine uyulmalıdır.

Kablo kanalları:

*dikey dağılımlı kablo kanalları arasında 30cm mesafe bırakılmalıdır.

*yatay dağılımlı (zeminlerde ya da yükseltilmiş zeminlerde) en az 5cm’lik mesafe bırakılması önerilir.

Floresan lambaları, motorlar, asansörler gibi elektromanyetik kaynakların oluşturduğu parazitleri engellemek için, bu tür kaynaklar ile zayıf akım kablo kanalı arasında 30cm mesafe bırakılmalıdır. Daha fazla parazite maruz kalabilecek ortamlarda mesafeyi arttırmak yada faraday kafesi gibi kullanmak gibi başka önlemler de alınabilir. Farklı akım değerlerine sahip kablolar kesiştiğinde mümkün olduğunda 90°’lik açı ile kesişmelidirler.

Dikey durumlar: kablo kanalları veya süpürgelikler, tesisatlarda en az iki bölme veya iki ayrı kablo kanal sistemi ile bağlanmalıdır.

Yatay dağıtım: kuvvetli ve zayıf akımların birbirinden ayrılması 2 veya 3 bölmeli kanallar ile sağlanır. DLP kablo kanallarındaki dirsekler,kablolara yön vermek ve gerekli bükülme yarıçapını sağlamak için kullanılır.

Loading