Kablolama Standartları

Günümüzde yapısal kablolama sistemleri taşıdıkları bilgi nedeniyle maksimum güvenlikte olmak zorundadır. Dolayısıyla yapısal kablolama alt yapısının tasarımı ve kurulumu esnasında bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Örneğin hub, switch gibi aktif cihazlarda kullanıcı noktasında bulunan telefon, bilgisayar, printer gibi cihazların birleştirilmesini sağlayan yatay kablolamanın, standartlara göre 94 mt. mesafeyi aşmaması gerekmektedir.

Yapısal kablolama altyapımızda parazit etkileri azaltmak, düzenli ve sağlıklı bir sistem kurmak için almamız gereken bazı önlemleri şunlardır.

*Kablolama esnasında kablo çekilecek yer iyi keşfedilmeli ve kablo mesafe ve güzergâhı iyi hesaplanmalıdır. Kablo uzunluğu en fazla (Prizden-Patch Panele) 94 mt olmalıdır. Kalan 6 mt’lik mesafe patch kablolar(ara kablo) içindir.

*Kablolar da montaj işlemi için; Kullanıcı taraflarında 1 mt. ,kabin tarafında 5mt. Kablo payı bırakılacaktır.

* Kabloların son noktalarında ise tavandan inişlerde sıva üstü olan yerlerde plastik kanal, sıva altı olan yerlerde plastik borular  kullanılacaktır. Plastik borular içerisinden sadece data kablosu geçecektir. Başka bir kablo (elektrik, telefon vb.) geçirilmeyecektir.

*Kullanılacak kablolar kaliteli bir ürün olmalı ve mümkün olduğu kadar kutulu kablolar(open cable system) seçilmelidir. Kutulu olmayan makara ile gelen kablolar açılırken bir makara ayağı kullanılmalıdır.

*Kullanılacak olan ürünler uçtan uca aynı marka ürün olmalıdır. Tüm parçaların birbiri ile uyumlu çalışması gerekmektedir. Network aktif cihazından çıkan bir bilginin hiçbir etkileşim ve dar boğaz olmaksızın bilgisayarımıza ulaşabilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için standartların belirtmiş olduğu kablolama standartlarından faydalanabilirsiniz ancak şunu belirtelim ki kablolama standartları sistemin çalışabilmesi için gerekli minumum değerleri belirtmektedir. Bu nedenle bir çok üretici kendi testlerini yapmakta ve standartların belirlediği değerlerin üzerinde uçtan uca ürünler üretmektedir. Farklı marklar birbirleriyle uyum sağlayamayabilir.

*Kablolar çekilirken kesinlikle etiketlenmeli ve etiket sistemi anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Etiketler oda veya bölüm isimleri şeklinde olmamalıdır. Bölüm ve oda isimleri bir çizelge şeklinde kodlar belirtilerek bilgi işleme verilmelidir. Etiket kod sistemi bilgi işlem departmanındaki yetkililerden bilgi alınarak yapılmalıdır. Hatta altyapı kurulan binanın projesi varsa proje üzerinde etiketlerle birlikte işaretleme yapılmalıdır. Bu işlem işletme sırasında sistem sorumlularına büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Örnek: D001    ——–àA Blok 1.Kat Sekreterlik

*Fazla olan kablo dolanmamalı, uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

*Kablo kendi çapı etrafında fazla bükülmemelidir.

*Kablolar zayıf akım tavalarının olduğu yerlerde, tavalardan organize edilerek çekilmeli. Tava uygulamasının olmadığı yerlerde ise pvc kaplı çelik spiral ya da plastik kanal uygulamaları kullanılmalıdır.

*Kablolar tavalarda ve kanallarda kablo bağları ile sabitlenmelidir. Ancak sabitlenirken kablo bağları fazla sıkılmamalıdır.

*Kabloların üzerinde asla yürünmemeli ve üzerinde ağır maddeler konulmamalıdır.

*Kablonun döşenmesi sırasında keskin kenar ve köşelerden kaçınılmalı, mümkün olmuyor ise üzerleri bir kılıfla örtülmelidir.

*Kablo ya herhangi bir durumda ek yapılmamalıdır. Kısa gelen veya kopan kablo kesinlikle tekrar çekilmelidir.

*Eğer kablo kılıfı zarar gördüyse yapışkan bir bantla tamir edilmemeli ve kablo değiştirilmelidir.

*Kablo hiçbir durumda bloke olmamalı veya sıkıştırılmamalıdır. Eğer kablo kaza ile sıkışırsa ani bir hareketle kurtarılmaya çalışılmamalıdır. Kablonun hangi noktadan sıkıştığı bulunmalı ve bu noktadan kurtarılmalıdır.

Loading