Oracle ve isDate Fonksiyonu

ORACLE veritabanı ile uğraşırken belki sizlerin de başınıza gelmiştir. MSSQL de olduğu gibi ORACLE da bazı fonksiyonlar hazır olarak yer almaz.

Durum böyle olunca da yeni fonksiyonları elimizle kodlamamız gerekir.

IsDATE fonksiyonu da bunlardan biridir.

MSSQL bünyesinde isDate ile bir kolondaki verinin TARİH olup olmadığını kullanıcıya bildirmek için kullanılır. Fakat aynı işlemi ORACLE da yapabilmeniz için aşağıdaki kodu SQL Editor kısmına yazarak Execute as Script (TOAD) butonuna basarak derlemelisiniz.

[sourcecode language=”plain”]CREATE OR REPLACE FUNCTION SYSTEM.isdate (p_str in varchar2) return date
is

BEGIN
return to_date(p_str);
exception
when others then return null;

END;
/

[/sourcecode]

Loading