Vb.NET ve Combobox seçme problemi

Combobox a ait SelectedIndexChanged Event ile bir veri seçimini değerlendirmek istediğimizde genel olarak FORM ilk yüklenme aşamasında program hata verdiği için seçim çalışmamaktadır.

Bunun sebebi COMBOBOX dan gelen verinin olmayışıdır.

Pratik çözüm olarak;


Private Sub gruplarimiz_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles gruplarimiz.SelectedIndexChanged
Dim grupid As Integer

If TypeOf gruplarimiz.SelectedValue Is Integer Then
grupid = gruplarimiz.SelectedValue
BindReport(grupid)
End If

End Sub

şeklindeki bir kodlama ile gelen verinin INTEGER olup olmadığı kontrol edilerek, veri integer olduğunda gerekli alt yordam çağrılarak işlem tamamlanır.

Loading