Python ile Basit Hesap Makinesi Programı

Python’da “if-else” koşullu ifadelerini kullanarak basit bir hesap makinesi oluşturalım. Bunun için toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine sayı vereceğiz. Program bize ilk başta hangi işlemi yapmak istediğimizi soracak ve ona göre bu sayıyı gireceğiz. Sonrasında program kaç adet sayı gireceğimizi soracak. Bu program için iki ya da üç adet sayı girme koşulunu oluşturduk. Aksi durumda program bize uyarı verecek. Ek olarak programın başına while döngüsü ekleyerek biz istemediğimiz sürece kapanmaması sağlıyoruz. Programdan çıkmak istersek “q” tuşunu girmemiz yeterli olacaktır.

print("""HESAP MAKİNESİ PROGRAMI
1.Toplama
2.Çıkarma
3.Çarpma
4.Bölme""")

while True:

  sayı_adedi = input("\nÖnce kaç tane sayıyla işlem yapılacak belirtiniz?: ")

  if sayı_adedi == "q":
    print("Programdan çıkılıyor...")
    break

  elif sayı_adedi == "2" :
    islem = input("\nYapılacak işlemi seçiniz: ")
    if islem == "q":
      print("Programdan çıkılıyor...")
      break

    elif islem == "1":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

    elif islem == "2":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "-", sayı2, "=", sayı1 - sayı2 )

    elif islem == "3":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "x", sayı2, "=", sayı1 * sayı2 )

    elif islem == "4":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2 )

    else:
      print("Hatalı deneme yaptınız, tekrar deneyin...")

  elif sayı_adedi == "3":
    islem = input("\nYapılacak işlemi seçiniz: ")

    if islem == "q":
      print("Programdan çıkılıyor...")
      break

    elif islem == "1":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      sayı3 = int(input("Üçüncü sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "+", sayı2, "+", sayı3, "=", sayı1 + sayı2 + sayı3)

    elif islem == "2":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      sayı3 = int(input("Üçüncü sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "-", sayı2, "-", sayı3, "=", sayı1 - sayı2 - sayı3)

    elif islem == "3":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      sayı3 = int(input("Üçüncü sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "x", sayı2, "x", sayı3, "=", sayı1 * sayı2 * sayı3)

    elif islem == "4":
      sayı1 = int(input("İlk sayıyı giriniz: "))
      sayı2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
      sayı3 = int(input("Üçüncü sayıyı giriniz: "))
      print(sayı1, "/", sayı2, "/", sayı3, "=", sayı1 / sayı2 / sayı3)

    else:
      print("Hatalı deneme yaptınız, tekrar deneyin...")

  else:
    print("Yalnızca iki veya üç adet sayı girebilirsiniz...")

Program kodları yukarıdaki gibidir. Örnek çıktısı ise şu şekildedir:

HESAP MAKİNESİ PROGRAMI
1.Toplama
2.Çıkarma
3.Çarpma
4.Bölme

Önce kaç tane sayıyla işlem yapılacak belirtiniz?: 3

Yapılacak işlemi seçiniz: 1
İlk sayıyı giriniz: 15
İkinci sayıyı giriniz: 20
Üçüncü sayıyı giriniz: 35
15 + 20 + 35 = 70

Yanlış giriş yapmayı deneyelim:

HESAP MAKİNESİ PROGRAMI
1.Toplama
2.Çıkarma
3.Çarpma
4.Bölme

Önce kaç tane sayıyla işlem yapılacak belirtiniz?: 5
Yalnızca iki veya üç adet sayı girebilirsiniz…

Programımız bu şekildedir. Aynı mantıkla programa isteğe göre sayının karesini veya karekökünü alma da eklenebilir.

Loading