Python ile Faktöriyel Alma Programı

Bu yazıda .format ve range kullanarak faktöriyel alma programı yapacağız. Kodlar şu şekildedir:

 

print("""*************************
FAKTÖRİYEL ALMA PROGRAMI
*************************""")while True:

  sayı = input("Sayı: ")

  if sayı == "q":
    print("Çıkılıyor...")
    break

  else:

    sayı = int(sayı)

    faktöriyel = 1

    for i in range(2, sayı+1):
      faktöriyel *= i
  print("Faktöriyel {}! = {}".format(sayı,faktöriyel))

Kodlarda öncelikle while döngüsü ekleyerek programın biz istemedikçe kapanmamasını sağlıyoruz.
Kapatmak istersek “q” tuşunu gireceğimizi belirttik. Sonrasında “sayı” isimli bir değişken tanımladık ve bunu integer olarak belirttik.
Devamında “else” koşulunda faktöriyelin değerini ilk başta bir olarak belirledik. Range fonksiyonu ile Python’a 2 den sayı+1’e kadar girdiğimiz değeri okumasını söylüyoruz ve devamında girilen her sayının çarpılmasını belirtiyoruz.

Format yöntemiyle de sayı ve faktöriyel değişkenlerinin yerlerini çıktı da belirtiyoruz. Örnek çıktı şu şekildedir:


FAKTÖRİYEL ALMA PROGRAMI

Sayı: 5
Faktöriyel 5! = 120

Loading