Python ile Ebob, Ekok alma

Bu yazımızda basit bir şekilde fonksiyon atayarak iki sayının ebob ve ekok değerlerini bulacağız. Fonksiyon atamak için “def” komutunu kullanacağız. “def” komutu İngilizce’deki definition kelimesinden gelmektedir. Kodlarımız aşağıda yer almaktadır;

def ebob_bulma(sayı1 , sayı2):
  i = 1
  ebob = 1
  while (i <= sayı1 and i <= sayı2):
    if not sayı1 % i and not sayı2 % i :
      ebob = i
    i += 1

  return ebob

def ekok_bulma(sayı1, sayı2):
  return sayı1 * sayı2 / ebob_bulma(sayı1,sayı2)

sayı1 = int(input("Sayı1: "))
sayı2 = int(input("Sayı2: "))

print("Ebob: ",ebob_bulma(sayı1,sayı2))
print("Ekok: ",ekok_bulma(sayı1,sayı2))

Yukarıda ebob kodunu girdikten sonra ekok için ayrı bir fonksiyon atıyoruz. Bunun için matematiksel formül olan “ekok=sayı1xsayı2/ebob” formülünü kullandık. Örnek çıktı aşağıdadır:

Sayı1: 20
Sayı2: 30
Ebob: 10
Ekok: 60.0

Loading