VB.Net: isNULL() işlemini nasıl uygulayabilirim?

Visual Basic 6.0 da bir değişkenin boş olup olmadığını isNull() fonksiyonu ile kontrol edebiliyorduk?

if isNull(degisken)=true THEN msgbox (“Değişken Boş”)

peki ama bunu VB.NET ortamında nasıl yapabiliriz?

işte çözüm:

if String.IsNullOrEmpty(a)=True then MessageBox.Show(“Değişken Boş”)

Loading