Vb.Net ve Cookies işlemleri

Web sitelerinde genelde kullanıcıları tanımlamak için Cookies kullanılır. Bu sayede bir siteye oy kullanan bilgisayar sistem üzerinde tanımlanır ve ikinci bir oy vermesi engellenir.

Bu dediğim tamamen iyi niyetli kullanıcılar ve cookies için geçerlidir. Yoksa aşılmayacak bir engel değildir 🙂

Örnek vermek gerekirse;

bir sitemiz olsun ve sitenin tanımladığı COOKIE bilgisini silerek sistemi manipule etmek isteyelim o zaman bunu VB.Net ile nasıl yapardık?

Öncelikle client üzerindeki cookie verileri bulunacak, bunlardan işimize gelmeyen cookie dosyası silinecek ..

Aşağıdaki kodları incelerseniz, tüm cookie dosyaları içersinde social.microsoft ismini barındıran dosyalar siliniyor.

Public Sub LoadCookies(ByVal lst As ListBox)
Dim sayac As Integer
lst.Items.Clear()
ListCookies.Items.Clear()
Dim di As New DirectoryInfo(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Cookies))
For Each File As FileInfo In di.GetFiles
If File.Extension = ".txt" Then
Dim re As String = File.Name.ToString
ListCookies.Items.Add(re)
If re.ToString.Contains("social.microsoft") = True Then
sayac = sayac + 1
Dim fold As String = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Cookies) & "\" & re
lst.Items.Add(re)
Kill(fold)
End If

End If
Next
Label1.Text = String.Format("Cookies Klasör - {0} Nesne", ListCookies.Items.Count) & "-" & sayac

End Sub

işte bu kadar.

Bir sonraki yazıda da webbrowser üzerinden form verilerini nasıl submit yaparız onu anlatacağım.

Loading