Visual Basic 6.0 ve “Name Conflicts With Existing Module” hatası

Belki sizin de başınıza gelmiştir. Program yazarken yeni bir component eklemek istediğinizde bu componentin mevcut olduğu ve yüklü olan aynı isimdeki bir component ile çakıştığını söyler, ne yapsanız bu modülü sisteme dahil edemezsiniz.

Ben de aynı sorun ile karşılaştım ve biraz kurcaladığımda VBP uzantılı proje dosyasının aslında TEXT özelliğinde bir dosya olduğunu gördüm bu dosyayı incelediğimde ise dosyanın ilk satırlarında aşağıdaki bilgilere ulaştım.

Type=Exe
Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\stdole2.tlb#OLE Automation
Reference=*\G{00000200-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.0#0#C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado20.tlb#Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library
Reference=*\G{56BF9020-7A2F-11D0-9482-00A0C91110ED}#1.0#0#C:\WINDOWS\system32\msbind.dll#Microsoft Data Binding Collection
Reference=*\G{CD000000-8B95-11D1-82DB-00C04FB1625D}#1.0#0#C:\WINDOWS\system32\cdosys.dll#Microsoft CDO for Windows 2000 Library
Object={48E59290-9880-11CF-9754-00AA00C00908}#1.0#0; msinet.ocx
Object={67397AA1-7FB1-11D0-B148-00A0C922E820}#6.0#0; msadodc.ocx
Object={831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}#2.0#0; mscomctl.ocx
Object={F0D2F211-CCB0-11D0-A316-00AA00688B10}#1.0#0; msdatlst.ocx
Object={F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.2#0; COMDLG32.OCX
Object={562E3E04-2C31-4ECE-83F4-4017EEE51D40}#8.0#0; todg8.ocx
Object={86CF1D34-0C5F-11D2-A9FC-0000F8754DA1}#2.0#0; mscomct2.ocx

bu satırlarda dikkat edecek olursanız, Reference diye belirtilen satırların REFERENCES menüsünden eklenen referans kayıtlarının olduğunu ve OBEJCT satırlarında yer alan bilgilerinde aslında proje üzerinde yer alan COMPONENT olduğunu görebilirsiniz.

Bu dosyanın içerisinden sizin eklemek isteyip de ekleyemediğiniz bir component veya referans bilgisini silin ve dosyayı kaydedin.
Sonra aynı dosyayı VB6.0 ile açın ve eklemek istediklerinizi ekleyin.

Artık projeniz sorunsuz çalışacaktır.
Kolay gelsin.

Loading