Visual Basic 6.0 ve Microsoft Outlook Takvim Birlikte nasıl kullanılır? -2

Önceki yazımda anlattığım gibi yine Microsoft Outlook ve Visual Basic 6.0 ile ortaklaşa çalışabilecek takvim özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

Bir önceki yazıda sizin de bildiğiniz gibi Visual Basic 6.0 ile Microsoft Outlook yazılımı üzerinde TAKVİM verisi oluşturmuş ve bu bilgileri istediğimiz bir kullanıcının mail adresine göndermiştik.

Bu yazıda ise oluşturulmuş olan TAKVİM verileri arasından belirli bir bilgiyi sorgulayacak ve buna uyan TAKVİM kaydını sileceğiz.

Private Sub Command1_Click()
Const olFolderCalendar = 9
Set objOutlook = CreateObject(“Outlook.Application”)
Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace(“MAPI”)
Set objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)

Set colItems = objFolder.Items
konu = “[Subject] = ” & “‘Deneme'”
yer = “[Location] = ” & “‘ev'”
basla = “[Start] = ” & Chr(34) & “07.01.2009 08:00” & Chr(34)
bitis = “[End] = ” & Chr(34) & “07.01.2009 08:30″ & Chr(34)
sorgu = konu & ” AND ” & yer & ” AND ” & basla & ” AND ” & bitis

Set colFilteredItems = colItems.Restrict(sorgu)

For Each objitem In colFilteredItems
Set objPattern = objitem.GetRecurrencePattern

Debug.Print “Toplantı Adı: ” & objitem.Subject
Debug.Print “Süre: ” & objitem.Duration & ” minutes”
Debug.Print “Yer: ” & objitem.Location
Debug.Print “Başlangıç: ” & objitem.Start
Debug.Print “Bitiş: ” & objitem.End
Debug.Print
objitem.Delete
Next

End Sub

Yukarıdaki yordamdan da anlayacağınız gibi KONUSU Deneme olan, TOPLANTI YERİ ev olan, BAŞLANGIÇ TARİHİ 07.01.2009 ve saati 08:00 olan, BİTİŞ TARİHİ ise 07.01.2009 ve saati 08:30 olan kayıtları AJANDA içersinde sorgular ve bulduklarının detay bilgilerini DEBUG ekranında gösterip siler.

Loading