Visual Basic 6.0 ve Microsoft Outlook Takvim Birlikte nasıl kullanılır?

Söz gelimi elinizde bir takvim planlama yazılımı var ve bu yazılım üzerinden iş yerinizdeki tüm etkinliklerini ödeme planlarınızı yönetiyorsunuz. Peki ama programınızda uyarı yada diğer bir deyişle ajanda sistemi yok ise bu planlarınızı size dönem dönem Microsoft Outlook yazılımı aracılığı ile hatırlatılmasını ya da GMAIL TAKVİM  özelliği ile bu uyarıların size SMS yolu ile gönderilmesini istermiydiniz?

Geçtiğimiz günlerde böyle bir yazılıma ihtiyacım oldu ve başladım araştırmaya.

Önceleri OUTLOOK .ics dosya yapısı üzerinde durdum ve bu dosya yapısını CDO component ile nasıl gönderebileceğim konusunu incelerken content-type verisini text/calendar yaptığım halde karşı tarafa ulaşan mesajımda bu bilgi hep text/plain olarak görünüyordu ve bundan dolayıda yazdığım kodlar işe yaramıyordu.

Başladım yine araştırmaya ve olayın Microsoft Outlook Object Library ile çözülebileceğini gördüm. Aşağıdaki kodların çalışabilmesi için öncelikle projenize Microsoft Outlook Object Library referansının eklenmesi gereklidir.

bu referans eklendikten sonra ise artık kod kısmına geçebiliriz.

Private Sub Command1_Click()
Dim objOutlook As Outlook.Application
Dim objAppt As Outlook.AppointmentItem
Set objOutlook = CreateObject(“Outlook.Application”)
Set objAppt = objOutlook.CreateItem(olAppointmentItem)
objAppt.MeetingStatus = Outlook.OlMeetingStatus.olMeeting

strRecipients = “Burak ŞEKERCİOĞLU <burak@sekercioglu.eu>”

‘strRecipients bilgisi yukarıdaki gibi yazılmalıdır. Örn: Kişi Adı <mail_adresi>

With objAppt
.Recipients.Add strRecipients
.Start = “04.01.2009 12:00:00” ‘Etkinlik Başlangıç tarih ve saati
.End = “05.01.2009 12:00:00” ‘ Etkinlik Bitiş tarih ve saati
.Duration = 15 ‘ Bu bilgi kullanılacaksa .End değeri girilmemelidir. Dakika olarak etkinlik süresini ifade eder
.Subject = “Etkinlik Mesajımız www.sekercioglu.eu ”
.Body = “www.sekercioglu.eu için toplantı yapılacak”
.Location = “Samsun”
.ReminderMinutesBeforeStart = 10 ‘ dk cinsinden kaç dakika önce anımsatma olacağı bilgisi
.ReminderSet = True

.Save
.Send

End With
Set objAppt = Nothing
Set objOutlook = Nothing
End Sub

Tüm bu veriler girildiğinde ve formunuza bir adet COMMAND Button konulduğunda artık o butona ait fonksiyonda hem takviminize etkinlik verisi kayıt edilir, hemde yukarıda belirtilen StrRecipients değişkenindeki kullanıcıya bu etkinlik bilgisi Microsoft Outlook yazılımınızdaki varsayılan mail hesabınız üzerinden gönderilir.

Sonraki: Visual Basic 6.0 ve Microsoft Outlook Takvim Birlikte nasıl kullanılır? -2

Loading