Yeni TTK’da Tartışmalı Maddeler Değişecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde özel sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklikler belirlendi. Pazartesi günü yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda yapılacak değişikliklere karar verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bürokratlarının bir araya gelerek yapılacak değişikliklere ilişkin madde yazımlarını tamamlayacağı ve bütün sürecin Haziran ayı başında TBMM’ye sunularak çıkmasının sağlanacağı kaydedildi. TTK’da yapılması planlanan değişiklikler şöyle:

  1. Tüzük düzenlemeleri yönetmeliğe dönüşecek. TTK’da çok sayıda yapılacak ikincil mevzuat arasında 3 adet tüzük bulunuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bürokrasisinin fazla olması ve her değişiklik halinde Danıştay dahil görüş alınması gerekliliği bulunan tüzüklerin de yönetmelik olarak kanuna girmesini istiyor. Ayrıca, kanunda bakanlık isimleri, yazım hataları gibi maddelere ilişkin teknik düzeltmeler de yapılacak.
  2. Hissedarlarının borçlanmasına imkan verilecek. Daha önce aflara da konu olan, şirket hissedarlarının kasa borçlarında esneme sağlanacak. TTK’nın mevcut hali bu konuda yasak getiriyordu. Yeni düzenleme ile limted şirketlerde ortaklar oluşacak kardan avans çekme haklarını kullanabilecekler.
  3. TTK kapsamındaki suçlardan bazılarına ön ödeme yapılarak uzlaşma imkanı sağlanacak. Böylece suç kapsamındaki 24 eylem ön ödeme kapsamında para cezası kapsamına alınacak.
  4. Şirket ana sözleşmelerinin kanuna uyumu için daha uzun süre verilecek. Mevcut kanunda bu süre Ekim ayı sonunda doluyor.
  5. Ödeme kaydedici cihaz, fatura vb. belgelerde yer alması zorunlu bilgiler sınırlanacak.
  6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin dörtte birinin yüksek öğretim görmüş kişilerden oluşmasına ilişkin zorunluluk kaldırılacak.
  7. Şirketlerin internet sitesi kurması zorunluluğu için verilen süre uzatılacak. Ayrıca, bu sitelerde ilan edilmesi zorunlu olan bilgilere ilişkin yeniden düzenleme yapılacak.
  8. Limited şirketlerin ağırlıklı olarak itiraz ettiği bağımsız denetim konusunda da esneklik sağlanacak. Küçük ve mikro işletmeler için kolaylık sağlanacak. Bu amaçla Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması bekleniyor.
  9. Kapanış onayı alması gerekli olan şirket defterlerine ilişkin madde de değişiklik yapılarak, onay zorunluluğu bulunan defter sayısı azaltılacak.

Loading