IIS üzerinde Silverlight Application Mime Type Ayarları

IIS üzerinde Silverlight uygulamalarını çalıştırabilmek için MIME TYPE ayarlarının yapılması gerekmektedir.  Bunun için aşağıda yer alan kodları addmime.vbs olarak kaydedin

[box type=”info”]

Const ADS_PROPERTY_UPDATE = 2

if WScript.Arguments.Count < 2 then

WScript.Echo “Kullanım: ” + WScript.ScriptName + ” mimetype uzantısı”

WScript.Quit

end if

Set MimeMapObj = GetObject(“IIS://LocalHost/MimeMap”)

aMimeMap = MimeMapObj.GetEx(“MimeMap”)

i = UBound(aMimeMap) + 1

Redim Preserve aMimeMap(i)

Set aMimeMap(i) = CreateObject(“MimeMap”)

aMimeMap(i).Extension = WScript.Arguments(0)

aMimeMap(i).MimeType = WScript.Arguments(1)

MimeMapObj.PutEx ADS_PROPERTY_UPDATE, “MimeMap”, aMimeMap

MimeMapObj.SetInfo

WScript.Echo “MimeMap eklendi: “

WScript.Echo ”    Uzantı: ” + WScript.Arguments(0)

WScript.Echo ”    Tip:      ” + WScript.Arguments(1)

[/box]

kaydetmiş olduğunuz bu dosyanın bulunduğu klasörde yine aşağıdaki kodları kullanarak mimetype.cmd isimli bir dosya oluşturun.

[box]

addmime.vbs .xbap application/x-ms-xbap

addmime.vbs .xaml  application/xaml+xml

addmime.vbs .xaml  application/xaml+xml

iisreset

[/box]

ve mimetype.cmd dosyanıza çift tıklayarak çalıştırın.

Bu sayede IIS üzerine Silverlight tarafından kullanılan mime type ayarlarınızı ekleyebilir ve web sunucunuzu restart yaparak ayarların hizmete alınmasını sağlayabilirsiniz.

Loading